Navigatie overslaan

Overkoepelende speerpunten Water Natuurlijk Brabantse Delta

  1. Klimaat, Natuur en Water stellen ons voor grote en urgente uitdagingen. Dat vraagt om daadkrachtig leiderschap.
  2. Water Natuurlijk staat voor een natuurlijk watersysteem, dat klimaatuitdagingen zoals verdroging en overstroming het hoofd kan bieden, de natuur versterkt en onze leefomgeving gezonder en mooier maakt.
  3. Het Waterschap pakt uitdagingen op. Het investeert in onze toekomst. We betalen dat met z’n allen een eerlijke prijs, de grote vervuilers (landbouw en industrie) betalen het meest.
Biodiversiteit

A. Klimaat: richt een klimaatbestendig watersysteem in.

1. Geef water de ruimte

Van alleen dijken verhogen en landgebruik wat conflicteert met het natuurlijk waterpeil

Naar waterbuffers en ruimtegebruik bij natuurlijk waterpeil

2. Voorkom en bestrijdt droogte.

Van regenwater wat snel afgevoerd wordt Naar regenwater vasthouden in de bodem zodat we voorbereid zijn op droogte en bijdrage aan biodiversiteit

3. Stop waterverspilling

Van gratis water door overal slaan van waterputten door industrie, landbouw en particulieren

Naar een eerlijke prijs voor water voor iedereen en beheerd door het waterschap

4. Herstel het watersysteem

Van rechtgetrokken beken in een versteende en verdoosde omgevingNaar natuurlijke waterlopen en voor natuur toegankelijke bodems

5. Energieomslag in de waterzuivering

Van waterzuivering die energie gebruikt uit het netNaar energieproducent door zuiveren met zelf opgewekte energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen
Genieten van mooie waterlopen door jong en oud

B. Water: Schoon en gezond water doet leven!

1. Voorkomen is beter

Van regenwater wat het riool inloopt via regenpijpen en betegelde tuinenNaar nuttig gebruik van regen water door het op te vangen in een regenton en natuurlijke tuinen
Van rioolwater vervuild met giftige stoffen als glyfosaat en industriële lozingen.Naar rioolwater slechts vervuild met huishoudelijk afvalwater, wat na zuivering weer beschikbaar komt.

2. De vervuiler betaald

Van waterschoonmaak vooral betaald door inwoners.Naar een eerlijke verdeling in kosten voor inwoners, landbouw en industrie. Wie het meest vervuild betaalt ook het meeste.

3. Steun de boer

Van de boer in onzekerheid en gevangen in vervuilende landbouwpraktijkenNaar perspectief voor de boer met schone landbouw/veeteelt en goede prijzen voor gezonde producten.

4. Circulaire waterzuivering

Van zuiveren met verspilling van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen.Naar zuiveren met hergebruik van grondstoffen zonder vrijkomende broeikasgassen
Vang regenwater in een regenton

C. Natuur: waternatuur verbindt mens en natuur

1. Bevecht hitte in stad en dorp.

Van versteende woonwijken geplaagd door hittestress en wateroverlastNaar een mooie en gezonde leefomgeving met verkoelend water en groen

2. Geniet van het waterlandschap

Van eentonig landschap met saaie natuurarme bekenNaar natuurrijke fraaie waterlopen voor wandelaar, fietser, zwemmer, kanoër en visser.

3. Een oogstrelend platte land

Van een laag waterpeil enkel geschikt voor verbouw van veevoer met grote droge percelen, wat leidt tot natuurwoestijnen

Naar een gezond waterpeil voor voedsel voor de mens, met gezonde bodems, hagen, sloten en rijke natuur.

4. Een rijke plant- en diervriendelijke natuur.

Van een verarmde natuur door teveel stikstof zonder veerkrachtNaar een bio diverse natuur met een gezonde visstand, waar we de otter, bever en talrijke insecten terugzien

5. Natuurlijk beheer van de terreinen van het waterschap

Van landschapsbeheer met veelvuldig gras en gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.Naar natuurlijk landschapsbeheer zonder gif en met bloemrijke dijken, waar de natuur floreert.
Water en groen terug in de stad

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring