Navigatie overslaan

Op 31 mei 2023 is Karin van den Berg namens Water natuurlijk geïnstalleerd als DB lid.

Op 31 mei is ons coalitieakkoord vastgesteld en is Karin van den Berg als DB lid geïnstalleerd namens Water Natuurlijk

Karin geïnstalleerd

Op woensdag 31 mei is na het vaststellen van het coalitieakkoord Karin van den Berg namens Water Natuurlijk geïnstalleerd als DB lid bij Waterschap Brabantse Delta.
Karin zal de portefeuille financiën, organisatie en de overkoepelende portefeuille klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit onder haar hoede nemen.
De fractie heeft alle vertrouwen in, dat zij vanuit haar portefeuille de doelen van de coalitie en die van Water Natuurlijk in het bijzonder zal bewaken en zich hard zal blijven maken voor klimaat, natuur en biodiversiteit.

Binnen de fractie zijn daarmee ook de functies bij de fractie officieel verdeeld. Ron Dujardin is de fractievoorzitter en Gert Logt zal als secretaris optreden namens de fractie. Op 21 juni zal het nieuwe vergaderschema en de verdeling van commissies aan bod komen evenals het kunnen benoemen van commissieleden. Dan zal de fractie de inhoudelijke taken verdelen en melden we hoe de dan voltallige fractie er voor de komende vier jaar uit ziet.

Het voltallige nieuwe DB van Waterschap Brabantse Delta

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring